آقای دکتر مهراب نصیری

Dr. mehrab nasiry

دانشجوی دکتری

Researcher ID: (104294)

6
5
1
1

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

  • کتاب حسابرسی (انتشارات تخصصی حسابداری و مدیریت کیومرث) - 1394 - فارسی

تحصیلات تخصصی