اولین کنفرانس مهندسی و فن آوری

دوشنبه، 23 تیر، 1399
اولین کنفرانس مهندسی و فن آوری

اولین کنفرانس مهندسی و فن آوری ، در تاریخ ۱۲ تا ۱۳ آذر ۱۳۹۹ توسط دانشگاه میزان در دانشگاه تبریز برگزار می شود.

علاقه مندان به این حوزه می توانند جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۲۰ مرداد با توجه به محورهای کنفرانس اقدام نمایند.

 

محورهای اصلی کنفرانس جهت ارسال مقالات بدین شرح می باشد:

شاخه مهندسی

 • مهندسی معدن
 • مهندسی برق
 • مهندسی کامپیوتر
 • مهندسی عمران
 • و...

     شاخه فناوری

 • نانو تکنولوژی
 • تکنولوژی آموزشی
 • مدیریت تکنولوژی
 • هوش مصنوعی
 • و...

   
 توسعه پایدار

 • جارب توسعه شهری پایدار
 • الگوهای آینده توسعه شهری
 • سیستم های حمل و نقلی : پایداری حمل و نقل در شهرها
 • حکمروایی شهری در جهت نیل به توسعه شهری پایدار
 • و...

     

   [اطلاعات کامل کنفرانس]