ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مقالات پژوهش های حفاظت آب و خاک، دوره ۲۶، شماره ۳ منتشر شد

2019-11-2
مجموعه مقالات پژوهش های حفاظت آب و خاک، دوره ۲۶، شماره ۳ که در سال ۱۳۹۸ منتشر شده بود با تعداد ۱۶ مقاله در پایگاه سیویلیکا (CIVILICA.com) نمایه سازی و منتشر شد.

پژوهش های حفاظت آب و خاک یک نشریه علمی-پژوهشی است که توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به صورت دوفصلی به زبان فارسی از سال ۱۳۷۸ در ایران منتشر می شود.

لیست و عناوین مقالات نمایه شده از دوره ۲۶، شماره ۳ این ژورنال به صورت زیر می باشد:
۱. اثر تلفیق اوره با کود دامی و دو نوع کمپوست (لجن فاضلاب و پسماند شهری) بر غلظت عناصر غذایی کم مصرف و سدیم در دانه، برگ و ساقه گندم
۲. ارائه مدل نیمه- اتوماتیک مبتنی بر آنالیز شیءگرا به منظور تهیه نقشه پراکنش فرسایش خندقی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز لیقوان)
۳. ارزیابی حساسیت طرحواره های همرفت مدل RegCM4 در شبیه سازی بارش غرب ایران با استفاده از سری داده هایMK36- CSIRO
۴. بررسی جریان عرضی پیرامون آبشکن با درصدهای مختلف بازشدگی در کانال با بستر متحرک
۵. بررسی تاثیر موج ناگهانی سیلاب بر انتقال بار بستر در مجاری خشک و تاثیر صفحات مستغرق در کاهش بار بستر
۶. حذف رنگدانه متیلن بلو از محلول های آبی توسط کامپوزیت بتا سیکلودکسترین/ اکسیدروی
۷. اثر پوشش های جنگلی، مرتعی و زراعی بر مشخصه های میکروبی و فعالیت های آنزیمی خاک
۸. بررسی آزمایشگاهی هیدرولیک جریان در چیدمان های مختلف ساقه های مصنوعی در طراحی کانال ماهی قایقرو
۹. بررسی دقت مدل مفهومی HMS-SMA و مدل دو خطی سری زمانی در پیش بینی رواناب روزانه مطالعه موردی: (حوضه مارون ایستگاه هیدرومتری ایدنک)
۱۰. تاثیر عمق سطح ایستابی در مقدار تبخیر از خاک
۱۱. روش های ترکیبی چندگانه مدل سازی برای تجزیه و تحلیل شبیه سازی های هیدرولوژیکی (مطالعه موردی: زیرحوضه آبریز قره سو، استان کرمانشاه)
۱۲. رفتار هیدرولیکی خاک های آلوده به تری کلرواتیلن (TCE)
۱۳. بررسی تاثیر کاربرد پلیمر فراجاذب بر گیرایی و رشد رویشی نهال پیوندی کنار (Ziziphus spp.)
۱۴. بررسی کارایی مدل دوسینوسی در برآورد ساعتی دما در اقلیم های مختلف ایران
۱۵. بررسی خشکسالی هیدرولوژیک رودخانه ی ارمند با استفاده از تجزیه و تحلیل جریان های کم آبی

اخبار مرتبط با ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره های جدید ژورنال

پشتیبانی