مقالات دوفصلنامه رهیافت های نو در علوم ورزشی، دوره ۱، شماره ۱ منتشر شد

دوشنبه، 22 مهر، 1398
مقالات دوفصلنامه رهیافت های نو در علوم ورزشی، دوره ۱، شماره ۱ منتشر شد
مجموعه مقالات دوفصلنامه رهیافت های نو در علوم ورزشی، دوره ۱، شماره ۱ که در سال ۱۳۹۸ منتشر شده بود با تعداد ۱۳ مقاله در پایگاه سیویلیکا (CIVILICA.com) نمایه سازی و منتشر شد.
لیست و عناوین مقالات نمایه شده از دوره 1، شماره 1 این ژورنال به صورت زیر می باشد:

1. تاثیر مداخلات ورزشی بر شرایط جسمی و روانی جانبازان جنگ تحمیلی: مطالعه مروری سیستماتیک


2. اثر تمرینات هوازی شدت متوسط روی غلظت های ایمونوگلبولین A شیرمادر


3. بررسی کیفی عوامل موثر بر مشارکت دانشجویان در فعالیت های فوق برنامه ورزشی


4. تاثیر الگودهی دامنه ای بر یادگیری مولفه های حرکت


5. رابطه بین اجزای خبر با حضور بانوان در محتوای خبری و گزارش های مهمترین روزنامه های ورزشی ایران


6. اثر 8 هفته تمرین ترکیبی مقاومتی و استقامتی بر سطح سرمی واسپین در دختران چاق


7. مسابقات قهرمانی زنان ایرانی: چالش ها، فرصت ها و راه حل ها


8. اثر برند، طراحی و قیمت بر روی کیفیت ادراک شده و قصد مجدد خرید مشتریان کفش های برند ورزشی


9. ورزش و فعالیت بدنی به عنوان زمینه ای برای حمایت از بهزیستی ذهنی


10. بررسی ارتباط میان توان انفجاری و شاخص های آنتروپومتریک و ترکیب بدنی دختران والیبالیست


11. سنجش عوامل خارج از زمین موثر بر عملکرد فنی و اخلاقی ورزشکاران حرفه ای فوتبال


12. تاثیر 12 هفته تمرینات استقامتی بر روی پروفایل لیپیدی و درصد چربی دختران دارای اضافه وزن