ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مقالات فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران، دوره ۴۸، شماره ۲ منتشر شد

2018-4-10
مجموعه مقالات فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران، دوره ۴۸، شماره ۲ که در سال ۱۳۹۶ منتشر شده بود با تعداد ۱۵ مقاله در پایگاه سیویلیکا (CIVILICA.com) نمایه سازی و منتشر شد.

فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران (IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE ) یک نشریه علمی-پژوهشی است که توسط پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران به صورت فصلی به زبان فارسی از سال ۱۳۸۷ در ایران منتشر می شود.

لیست و عناوین مقالات نمایه شده از دوره ۴۸، شماره ۲ این ژورنال به صورت زیر می باشد:
۱. بررسی تاثیر ماشک گل خوشه ای به عنوان کشت اول و کود سبز به همراه سطوح کود نیتروژن برعملکرد ذرت علوفه ای
۲. تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر برخی صفات فیزیولوژیکی و کیفی در چغندرقند
۳. تاثیر تنش خشکی در آغاز فصل و آبیاری دوباره بر شاخصهای فلورسانس سبزینه و برخی صفات فیزیولوژیک گندم
۴. ارزیابی فعالیت آنزیم گایکول پراکسیداز در ژنوتیپ های کلزا در شرایط تنش و بدون تنش اسمزی
۵. تاثیر شرایط مختلف محیط نگهداری بر جوانه زنی و تغییرپذیری بیوشیمیایی بذر کرچک Ricinus communis L.
۶. ارزیابی تاثیر کودهای زیستی بر ویژگی های رشدی و عملکرد مرزه تابستانهSatureja hortensis L
۷. تاثیر کودهای زیستی و نیتروژن بر میزان بعضی از عنصرهای غذایی، عملکرد ماده خشک و میزان اسانس در گیاه دارویی بادرشبی. Dracocephalum moldavica L در دو منطقه ایران
۸. تاثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی فسفر بر عملکرد دانه، عملکرد روغن و اسیدهای چرب گلرنگ بهارهIL 111 در شرایط کمبود آب
۹. دماهای کاردینال، واکنش به دما و دامنه بردباری دمایی جوانهزنی بذر بامیه Abelmoschus esculentus
۱۰. بررسی تاثیر شرایط رشد پایه مادری، بر ماندگاری بذر جو Hordeum vulgare L
۱۱. بررسی فراسنجه های ژنتیکی در جمعیت به نژادی روشن×مهدوی با استفاده از طرح کارولینای شمالیIII
۱۲. تاثیر پیش تیمار بذر با آب بر جوانه زنی، رشد و فعالیت آنزیم های پاداکسنده گیاهچه های گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L. در شرایط تنش کادمیوم
۱۳. تعیین بستر کشت مناسب در روش شناور برای بهبود قابلیت جوانه زنی و تولید نشاء در توتون Nicotiana tabacum L. رقم کوکر 34
۱۴. تاثیر سن و تاریخ انتقال نشا بر ویژگی های کمی و کیفی چغندرقند

اخبار مرتبط با ژورنالها

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره های جدید ژورنال

پشتیبانی