ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

پیشنهادات، تشکر و قدردانی و منابع مقاله علمی

شنبه، 25 آذر، 1396

پیشنهادات

اغلب مقالات علمی با پیشنهادهایی برای پژوهش‌های بعدی به پایان می‌رسد. پیشنهادات ارائه شده باید کاربردی و مرتبط باشد و پژوهشگران را در انتخاب موضوع برای پژوهش‌های آتی یاری نماید.

تشکر و قدردانی

در این بخش نام افراد ( گردآوری داده) و یا سازمان‌هایی ( پشتیبانی و حمایت مالی) که به گونه‌ای در انجام پژوهش نقش داشته‌اند، ذکر می‌شود.

منابع

 مشخصات کتابشناختی تمامی منابع مورد استفاده در پژوهش باید براساس شیوه‌نامه مجله یا همایش موردنظر ارائه شود. استناد به دو شیوه درون متنی و برون متنی انجام‌ می‌شود.

اخبار مرتبط

ساختار محتوا

مطالب آموزشی همرده

کانال اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشها

مجموعه مقالات جدید

شماره های جدید ژورنال

پشتیبانی