فراخوان فصلنامه مطالعات هنر و زیباشناسی

یکشنبه، 26 شهریور، 1402
فراخوان فصلنامه مطالعات هنر و زیباشناسی

فراخوان ارسال مقالات

نشریه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی

(دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

به اطلاع پژوهشگران ارجمند می رساند

از آنجایی که مقالات ارسالی جهت چاپ در شمارگان آتی نشریه مطالعات هنر و زیباشناسی به صورت ماهانه مورد بررسی قرار می­گیرند ؛ لذا از کلیه اساتید، دانشجویان و علاقه­مندان عرصه هنر دعوت می گردد نسبت به ارسال مقالات تالیفی و ترجمه خود در سایت نشریه به آدرس www.artstudiesmag.ir در قسمت پنل کاربری جهت بررسی اقدام نمایند.

با احترام

کمیته علمی نشریه مطالعات هنر و زیباشناسی

آدرس ایمیل:

artstudiesmag.iau@gmail.com