اولین کنفرانس بین المللی انقلاب علوم انسانی اسلامی

دوشنبه، 25 اردیبهشت، 1402
اولین کنفرانس بین المللی انقلاب علوم انسانی اسلامی

اولین کنفرانس بین المللی انقلاب علوم انسانی اسلامی روز جمعه، 31 شهریور، 1402 توسط موسسه آموزش عالی ادیب مازندران, مرکز علمی تقدیس در شهر ساری برگزار می شود.

دانشجویان می توانند جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا تاریخ 26 اردیبهشت ماه با توجه به محورهای کنفرانس اقدام نمایند

محورهای کنفرانس:

زبان و ادبیات کشورهای اسلامی
جغرافیای کشورهای اسلامی
علوم ورزشی اسلامی
آب و هواشناسی کشورهای اسلامی
تاریخ و تمدن کشورهای اسلامی
و...

(اطلاعات کامل کنفرانس)