دومین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و چهارمین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت

دوشنبه، 25 اردیبهشت، 1402
دومین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و چهارمین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت

دومین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و چهارمین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت روز سه شنبه، 7 آذر، 1402 لغایت پنجشنبه، 9 آذر، 1402 توسط انجمن آب و فاضلاب و دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار می شود.

علاقه مندان می توانند تا تاریخ 5 مهر ماه با توجه به محورهای اصلی و فرعی همایش جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند

محورهای همایش:

الف) مدیریت مصرف آب

۱- روشهای مهندسی (کاهنده های مصرف، بازچرخانی آب، آب خاکستری، جداسازی آب شرب از آب بهداشتی و ...)

۲- دیدگاههای فرهنگی (آموزش، آگاهی رسانی، مشارکت بخش خصوصی، نقش زنان و ...)

۳- دیدگاههای اقتصادی (اقتصاد آب، قیمت گذاری، مدیریت تعرفه و... )

۴- الزامات قانونی و مدیریتی (مباحث نظام مهندسی، جریمه و تشویق، قراردادها و برون سپاری، حاشیه نشینی، مدیریت مصرف در شرایط بحرانی، آسیب شناسی و ...)

ب) هدررفت

۱- هدررفت واقعی در شبکه های توزیع آب

۱-۱- مدیریت نشت (روشهای جدید نشت یابی، اقتصاد نشت، مدیریت فشار، استقرار DMA، قراردادهای نشت یابی، تامین مالی، برون سپاری و ...)

۱-۲- مدیریت حوادث و اتفاقات (رفع حوادث، قراردادها و ...)

۱-۳- بازسازی، تعویض و تعمیر شبکه ها

۱-۴- سرریز مخازن

۱-۵- تجهیزات و شیرآلات جدید

و...

(اطلاعات کامل همایش)