ششمین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی معماری، مرمت شهرسازی و محیط زیست پایدار

یکشنبه، 7 اسفند، 1401
ششمین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی معماری، مرمت شهرسازی و محیط زیست پایدار

ششمین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی معماری، مرمت شهرسازی و محیط زیست پایدار روز شنبه، 20 اسفند، 1401 توسط انجمن علمی و پژوهشی دانش پژوهان بوعلی سینا در شهر همدان برگزار می شود.

از دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا تاریخ 14 اسفند ماه با توجه به محورهای این دوره همایش اقدام نمایند

محورهای همایش:

محوراصلی معماری:

-معماری و هویت شهری

– معماری پایدار

-معماری اسلامی

-فرهنگ ومعماری

– روش ها و فناوری های نو در در معماری

– و...

(اطلاعات کامل همایش)