مقالات فصلنامه آینه معرفت، دوره 22، شماره 3 منتشر شد

دوشنبه، 24 بهمن، 1401
مقالات فصلنامه آینه معرفت، دوره 22، شماره 3 منتشر شد
مجموعه مقالات فصلنامه آینه معرفت، دوره 22، شماره 3 که در سال 1401 منتشر شده بود با تعداد 7 مقاله در پایگاه سیولیکا (CIVILICA.com) نمایه سازی و منتشر شد.
فصلنامه آینه معرفت (Mirror of knowledge) توسط دانشگاه شهید بهشتی به صورت فصلی از سال 1386 منتشر می شود.
لیست و عناوین مقالات نمایه شده از دوره 22، شماره 3 این ژورنال به صورت زیر می باشد:

1. نقش حکومت و تربیت در تبیین شکاف میان معرفت و فعل اخلاقی در آراء و اندیشه های فارابی


2. تحلیل نظر سنایی درباره رابطه عقل و شرع با تکیه بر حدیقه و قصاید


3. بررسی و نقد آراء آیت الله جوادی آملی در تفسیر تسنیم پیرامون پلورالیزم دینی


4. دلالت های اعتقادی و شبهات کلامی داستان موسی و خضر علیهم السلام


5. ارزیابی و نقد مبانی عقیده پیناک در «تغییرپذیری خداوند» بر مبنای کلام امامیه


6. بررسی تطبیقی"عوالم غیب مطلق" از منظر ابن عربی و د لئون


7. نقش توجه در تحقق ادراک حسی از منظر حکمت متعالیه ملاصدرا