مقالات مجله روستا و توسعه پایدار فضا، دوره 3، شماره 1 منتشر شد

سه شنبه، 6 دی، 1401
مقالات مجله روستا و توسعه پایدار فضا، دوره 3، شماره 1 منتشر شد
مجموعه مقالات مجله روستا و توسعه پایدار فضا، دوره 3، شماره 1 که در سال 1401 منتشر شده بود با تعداد 7 مقاله در پایگاه سیولیکا (CIVILICA.com) نمایه سازی و منتشر شد.
مجله روستا و توسعه پایدار فضا (Village and sustainable development of space) توسط دانشگاه بیرجند به صورت فصلی از سال 1399 منتشر می شود.
لیست و عناوین مقالات نمایه شده از دوره 3، شماره 1 این ژورنال به صورت زیر می باشد:

1. تحولات فضاهای انسان ساخت در ناحیه لشت نشاء


2. تحلیل تطبیقی سطح پایداری سکونتگاه های روستایی دارای طرح هادی و بدون طرح (مطالعه موردی: دهستان میان ولایت، بخش مرکزی شهرستان مشهد)


3. تحلیل عوامل مکانی موثر بر قضایی شدن مناقشات روستاییان (مورد مطالعه: دهستان رشتخوار)


4. ارزیابی مسئولیت پذیری اجتماعی در سازمان های مرتبط با مدیریت توسعه روستایی (مطالعه موردی: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان)


5. طراحی الگوی نوآوری باز با رویکرد توسعه کارآفرینانه (مطالعه موردی: تعاونی های روستایی مرزی آسیب دیده در همه گیری کووید ۱۹)


6. عوامل موثر در عدم پیروی توسعه پایدار روستاهای شهرستان زابل از اصول آمایش سرزمین


7. نقش بیمه محصولات استراتژیک کشاورزی در توسعه اقتصادی اجتماعی مناطق روستایی (مورد مطالعه: استان گیلان)