نهمین کنگره ملی تازه یافته در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر توانمندی و هوش رقابت

دوشنبه، 5 دی، 1401
نهمین کنگره ملی تازه یافته در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر توانمندی و هوش رقابت

نهمین کنگره ملی تازه یافته در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر توانمندی و هوش رقابت روز دوشنبه، 15 اسفند، 1401 لغایت سه شنبه، 16 اسفند، 1401 توسط موسسه آموزش عالی ادیبان, انجمن مهندسی حرارتی و برودتی ایران, انجمن فناوری های بومی ایران در شهر تهران برگزار می شود.

از دانشجویان و پژوهشگران علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود در این دوره کنفرانس حداکثر تا تاریخ 20بهمن ماه با توجه به محورهای کنگره اقدام نمایند

 

محورهای کنگره:

محورهای مدیریت
۱- کیفیت، بهره‌وری و تعالی سازمانی مدیریت کیفیت فراگیر (مفاهیم و ابزارها) و...

۲- رهبری و رفتار سازمانی رهبری، رهبری تغییر و تحول و...

۳- تولید، فرآیند و عملیات مدیریت تولید و عملیات، مدیریت زنجیره تامین و...
و...

(اطلاعات کامل کنگره)