مقالات فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی، دوره 12، شماره 2 منتشر شد

یکشنبه، 29 آبان، 1401
مقالات فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی، دوره 12، شماره 2 منتشر شد
مجموعه مقالات فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی، دوره 12، شماره 2 که در سال 1401 منتشر شده بود با تعداد 10 مقاله در پایگاه سیولیکا (CIVILICA.com) نمایه سازی و منتشر شد.
فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی (Journal of Energy Engineering & Management) توسط دانشگاه کاشان به صورت فصلی از سال 1390 منتشر می شود.
لیست و عناوین مقالات نمایه شده از دوره 12، شماره 2 این ژورنال به صورت زیر می باشد:

1. برنامه ریزی بهره برداری ریزشبکه ها مبتنی بر الگوریتم یادگیری تقویتی عمیق


2. روشی هوشمند برای حفاظت ریزشبکه های DC چندپایانه ای با استفاده از phaselet آنلاین، ریخت شناسی ریاضی و سیستم استنتاج فازی


3. کنترل بار فرکانس مبتنی بر کنترل کننده فازی بهبودیافته در یک میکروگرید با حضور ترموالکتریک


4. رویکردی اثربخش برای کاهش آلاینده های زیست محیطی از طریق جایگزینی سوخت زیستی با سوخت فسیلی با اعمال هزینه های اجتماعی و حد مجاز انتشار گازهای آلاینده و گلخانه ای در یک سیستم تولید برق ترکیبی در کشور ایران (مطالعه موردی)


5. جای گذاری استراتژیک خازن جهت کاهش احتمال فروپاشی ولتاژ در سیستم قدرت


6. روش نوین بازیافت اسید در خط اسیدشویی صنایع گالوانیزه و جایگزینی با فرایند بستر سیال؛ مطالعه موردی: شرکت فولاد امیرکبیر کاشان


7. اثر طوفان گرد و خاک بر عملکرد پنل فتوولتائیک در زاویه های استقرار متفاوت


8. مطالعه عملکرد حرارتی و هیدرودینامیکی یک کلکتور خورشیدی سهموی خطی با استفاده از نانوسیال هیبریدی نانولوله های کربنی چنددیواره/اکسید آهن– ترمینول وی پی ۱


9. مطالعه عددی به منظور بررسی همزمان تاثیر زمان بندی پاشش سوخت و ترکیبات گاز سنتز بر عملکرد و انتشار آلاینده های موتور اشتعال تراکمی با واکنش پذیری کنترل شده


10. بررسی علل گسیختگی در محل اتصال سرلوله های فوق گرمکن دما بالا در دیگ بخار یک نیروگاه حرارتی با استفاده از روش تجربی و شبیه سازی عددی