مقالات فصلنامه ریاضی و جامعه، دوره 7، شماره 1 منتشر شد

شنبه، 14 آبان، 1401
مقالات فصلنامه ریاضی و جامعه، دوره 7، شماره 1 منتشر شد
مجموعه مقالات فصلنامه ریاضی و جامعه، دوره 7، شماره 1 که در سال 1401 منتشر شده بود با تعداد 1 مقاله در پایگاه سیولیکا (CIVILICA.com) نمایه سازی و منتشر شد.
فصلنامه ریاضی و جامعه (Mathematics and Society) توسط دانشگاه اصفهان به صورت فصلی از سال 1395 منتشر می شود.
لیست و عناوین مقالات نمایه شده از دوره ۷، شماره ۱ این ژورنال به صورت زیر می باشد:

1. مدل سازی ریاضی همه گیری کووید-۱۹