دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند

سه شنبه، 21 تیر، 1401
دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند

دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند روز سه شنبه، 8 شهریور، 1401 لغایت چهارشنبه، 9 شهریور، 1401 توسط دانشگاه محقق اردبیلی در محل دانشگاه برگزار می شود.

از دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا 20 مرداد ماه با توجه به محورهای این دوره کنفرانس اقدام نمایند

محورهای اصلی کنفرانس:

◄ مدیریت سبز

◄ انرژی

◄ بازیافت، کاربرد و تولید محصول از پسماند

و...

(اطلاعات کامل کنفرانس)