آغاز انتشار طرحهای پژوهشی شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکتهای آب منطقه ای

سه شنبه، 23 آذر، 1400
آغاز انتشار طرحهای پژوهشی شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکتهای آب منطقه ایآغاز انتشار طرحهای پژوهشی شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکتهای آب منطقه ای

همزمان با هفته پژوهش، انتشار عمومی طرحهای پژوهشی شرکت مدیریت منابع آب ایران و کلیه شرکتهای استانی آب منطقه ای در پایگاه سیویلیکا آغاز گردید. 

بخش نمایه سازی طرحهای پژوهشی، به منظور پوشش دانش خاکستری (grey literature) در سیویلیکا ایجاد شده است و تاکنون طرحهای پژوهشی مراکزی مانند مرکز پژوهشهای مجلس، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، پژوهشکده بیمه، و ... در این بخش نمایه گردیده است. 

کلیه طرحهای شرکتهای آب منطقه ای به صورت کامل (Full Text) در این بخش نمایه شده و در حال تکمیل است. طرحهای پژوهشی به صورت کاملا یکپارچه با کلیه منابع علمی مانند مقالات نمایه و تحلیل می شوند و در بخشهای رزومه های علمی و علم سنجی دانشگاهها قرار میگیرند. 

به منظور مشاهده طرحهای پژوهشی شرکت مدیریت منابع آب ایران به لینک اختصاصی زیر مراجعه فرمایید:
https://civilica.com/e/wrm