نخستین همایش ملی الهیات شهر

یکشنبه، 21 شهریور، 1400
نخستین همایش ملی الهیات شهر

نخستین همایش ملی الهیات شهر روز پنجشنبه، 29 اردیبهشت، 1401 توسط دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.

از دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا 30 دی با توجه به محورهای همایش اقدام نمایند

محورهای همایش جهت ارسال مقالات:

 - نظریه‌های الهیاتی درباره زندگی شهری

- تاثیر زندگی شهری و تحولات آن بر الهیات

- الهیات؛ اخلاق و حقوق شهروندی

- الهیات؛ برنامه‌ریزی و طراحی شهری

-و..

(اطلاعات کامل همایش)