ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مجموعه مقالات کنفرانس کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری: تهران - مركز كارآفريني دانشگاه صنعتي شريف
سال برگزاری: 1396    تعداد صفحات: 204
تعداد مقالات کنفرانس: 25  تعداد مشاهده چکیده: 2985
کد COI این کنفرانس: ENTCONF01
تعداد نویسندگان مشارکت کننده در این کنفرانس: 40 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس:ارجاعات تحلیل نشده

جستجوی پیشرفته در مقالات این کنفرانس

مجموعه مقالات سایر دوره های کنفرانس کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف

نمایش و دانلود مقالات PDF کنفرانس کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف

مقاله کنفرانس علمی داخلی

2. الزامات شکل گیری دانشگاه کارآفرین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:داود قرونه
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

3. ایجاد دانشگاه نسل سوم منطبق با نیاز صنعت کشور و نقش آن در توسعه اقتصادی ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن اکبرپور شیرازی - مونا پوراسداله
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

6. بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و کارآفرینی دانشگاهی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:میلاد فطانت فرد حقیقی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

7. بررسی همسویی اسناد راهبردی دانشگاه صنعتی شریف با مدل مفهومی دانشگاه کارآفرین با توجه به رویکرد سیستمی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرتضی پرهیزکار - مهدیه السادات میر ترابی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

8. بررسی وضعیت صلاحیت های کارآفرینی اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه نداف - علی عسگری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

9. بررسی وضعیت کارآفرینی سازمانی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در خراسان جنوبی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی عسگری - زهرا زارعی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

10. بررسی گستره فعالیت های دانشگاه کارآفرین از منظر خبرگان دانشگاهی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا مینایی - محبوبه نوری زاده - محمدامین قانعی راد
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

12. حکمرانی دانشگاهی و ساختار مدیریتی دانشگاه های نسل سوم کارآفرین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حبیب الله رعنایی کرد شولی - علیرضا امینی
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

13. دانشگاه های نسل سوم دانشگاه کارآفرین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:میلاد فطانت فرد حقیقی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

14. دانشگاه کارآفرین شاهراه توسعه پایدار اقتصادی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شکوه سیدباقری
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

16. راهکارهای رسیدن به دانشگاه نسل سوم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آرمان صفایی
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

17. رتبه بندی عوامل زمینه ای موثر بر کارآفرینی دانشجویان دانشکده مهندسی دانشگاه الزهرا س

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محبوبه نوری زاده
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

18. شبکه سازی مهم ترین کلید موفقیت مراکز رشد دانشگاهی با تاکید بر دانشگاه کارآفرین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد عزیزی - حسین ترکاشوند
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

21. ضرورت پیوند دفتر کارآفرینی و مرکز رشد فناوری در دانشگاه های علوم پزشکی برای نیل به دانشگاه نسل سوم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید سرنی زاده
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

22. طراحی مدل اکوسیستم کارآفرینی بر اساس مدل GEI در ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین نیک بین - علی داوری
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

24. نقش و کمک تشکل ها و انجمن های علمی دانشجویی در تحقق و توسعه دانشگاه کارآفرین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدامین نبی سروستانی - زهرا سهرابی - ساره حاجی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

25. کسب وکار خانگی امکانی برای کارآ فرینی متخصصان مطالعه موردی انگلستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:داود پرچمی - فاطمه جلالی
تعداد صفحات مقاله: 6
پشتیبانی