آقای مهندس احمد نجفی

Engineer Ahmad Najafi

دانشجو دکتری شهرسازی

Researcher ID: (95721)

8
4
6
2
4

مقالات کنفرانسهای داخلی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار صنعتی در همکاری با شرکت شهر و اسکان زاگرس (1392-1398)
 • سابقه کار صنعتی در همکاری به عنوان طراح در استودیو طراحی نربز (1396-1398)
 • سابقه کار صنعتی در همکاری با معاونت مهندسی فرماندهی انتظامی استان اصفهان (1397-1398)
 • سابقه کار دانشگاهی در همکاری با دفتر مطالعات و بخش مرمت اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان (1395-1395)
 • سابقه کار دانشگاهی در همکاری با شرکت مهندسی مشاور اسپادانا (1390-1391)
 • سابقه کار دانشگاهی در سردبیر گاهنامه هفت‌رنگ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) (1395-1396)

جوایز و افتخارات

 • برگزیده مسابقه معماری «رویای طراح، تخیل آینده» با طرح «بادگیرهای شهری» (1400)
 • برگزیده به عنوان سرباز پژوهشگر در همایش تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی استان اصفهان (1398)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • شرکت در مسابقه طراحی مرکز شهری (LAGI 2019)، مصدر، ابوظبی - LAND ART GENERATOR (2019)
 • کارگاه فناوری ساختمان - دانشگاه کاسم پاندیت تایلند (2017)
 • شرکت در هفدهمین سلسله نشست راهبردهای شهرسازی و معماری (کاربست تاب آوری شهری) - شهرداری اصفهان (1395)
 • شرکت در همایش معماری خاکستری تا معماری سبز - مرکز فناوری های نوین شهرداری اصفهان، جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان (1395)