آقای مهندس حسین امیرعضدی

Engineer Hossein Amirazodi

کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

Researcher ID: (92005)

10
5
2
11
8
2
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • دبیر دوره اول و دوم تشکل اسلامی مستقل دانشجویی قلم و اندیشه دانشگاه سلمان فارسی کازرون
 • دبیر انجمن علمی مهندسی شهرسازی دانشگاه سلمان فارسی کازرون

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار صنعتی در پروانه پایه 3 مهندسی شهرسازی با صلاحیت نظارت و طراحی (1402-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در دبیر"اولین جشنواره فرهنگ های دانشگاهی اقلیم هفت رنگ" دانشگاه سلمان فارسی کازرون (1396-1396)
 • سابقه کار دانشگاهی در کارشناس نشریات و رسانه دانشگاه سلمان فارسی کازرون (1397-1399)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو انجمن علمی کاشفان استعداد پرورشگران اندیشه (1395-1397)
 • سابقه کار دانشگاهی در دبیر انجمن علمی مهندسی شهرسازی دانشگاه سلمان فارسی کازرون (1397-1398)
 • سابقه کار دانشگاهی در خبرنگار حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه سلمان فارسی کازرون (1397-1399)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو دانشجویی کمیته ناظر بر انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه سلمان فارسی کازرون (1397-1398)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو دانشجویی کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه سلمان فارسی کازرون (1396-1397)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو دانشجویی شورای فرهنگی دانشگاه سلمان فارسی کازرون (1395-1397)
 • سابقه کار دانشگاهی در کارشناس کرسی های آزاد اندیشی دانشگاه سلمان فارسی کازرون (1397-1399)
 • سابقه کار دانشگاهی در صاحب امتیاز نشریه آرمان شار وابسته به انجمن علمی مهندسی شهرسازی (1397-1398)

جوایز و افتخارات

 • پژوهشگر برتر مقطع کارشناسی ارشد دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد (1401)
 • غرفه نمایشگاهی برگزیده در نهمین جشنواره دانشگاهی حرکت دانشگاه سلمان فارسی کازرون (1398)
 • نشریه برگزیده در چهارمین جشنواره دانشگاهی نشریات دانشجویی دانشگاه سلمان فارسی کازرون (1398)
 • فضای مجازی برگزیده در چهارمین جشنواره دانشگاهی نشریات دانشجویی دانشگاه سلمان فارسی کازرون (1398)
 • دانشجوی نمونه دانشگاه سلمان فارسی کازرون (1397)
 • پژوهشگر برگزیده دانشگاه سلمان فارسی کازرون (1397)
 • مقام اول رشته داستان نویسی شهرستان کازرون (1392)
 • مقام اول رشته مطالعه و تحقیق در شهرستان کازرون (1392)