آقای دکتر جواد نوری پور

Dr. javad nouripour

Researcher ID: (81387)

11
1
1
1
8

مقالات بین المللی خارج از کشور

  •  Javad Noripoor, Behrooz Sadeghi, Kaveh Alikhani,"LINEAR DRFM SIGNAL SPECTRUM TO STEAL VRG AND EVALUATION OF THE JAMMER HARMONICS WITH DECEPTION IN VELOCITY AND RANGE",2014, Vol. 2, No. 6, pp: 623-626
  •  Linear DRFM signal spectrum to steal VRG
  •  Disorder system signal spectrum to steal Velocity Range Gate
  •  Conceptual Pattern of a Radar Design
  •   Linear DRFM signal spectrum to steal VRG
  •  Disorder system signal spectrum to steal Velocity Range Gate
  •  LINEAR DRFM SIGNAL SPECTRUM TO STEAL VRG AND EVALUATION OF THE JAMMER HARMONICS WITH DECEPTION IN VELOCITY AND RANGE
  •  Conceptual Pattern of a Radar Design

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

  • (2012)

تحصیلات تخصصی

جوایز و افتخارات

  • رتبه اول دومین جشنواره خیام مقالات و پایان نامه های برتر (1398)