آقای مهندس عزیزاله بندزن

Engineer Azizollah Bandzan

کارشناس ارشد دانشگاه کارون رشته شبکه های کامپیوتری

Researcher ID: (76340)

4
2
6
6

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • کارشناس رسمی قوه قضاییه رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات (1400-تاکنون)
  • سابقه تدریس در مدرس رسمی آکادمی میکروتیک (1396-تاکنون)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

  • CCNA - ایرانیان (1394)
  • MTCNA - Mikrotik (1395)
  • MTCWE - Mikrotik (1395)
  • MTCRE - Mikrotik (1396)
  • MTCIPV6E - Mikrotik (1397)
  • CEH - ایرانیان (1396)

سایر موارد

  • مدرس آکادمی و مشاور رسمی میکروتیک