لیلا صنعتی پور

دندانپزشک (شماره نظام پزشکی 107280)

Researcher ID: (485827)

1
2
1
1
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • شماره نظام پزشکی 107280

مقالات کنفرانسهای داخلی

  • پوراکبریان نیاز، محمدرضا و صنعتی پور، لیلا، سلامت دهان و دندان و اپیدمیولوژی آن در سالمندان و ارزیابی آن از منظر مددکاری اجتماعی (مطالعه موردی منطقه هفت تهران – ایران)، اولین کنفرانس بین المللی سلامت، بهداشت و آموزش، ساری، شهریور 1402 (1402)

تحصیلات تخصصی

  • دکتری تخصصی بهداشت عمومی قاضی در آنکارا / ترکیه2021-تاکنون
  • دکتری حرفه ای دندانپزشکی قاضی در آنکارا / ترکیه 1995-2003

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در دندانپزشکی (1382-تاکنون)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

  • Master of Public Health (MPH) - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی (1388)