آقای دکتر همایون حبیبی

Dr. Homayoon Habibi

دانشیار، گروه حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه علامه طباطبائی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (477561)

20
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی