آقای دکتر شهاب مرادخانی

Dr. Shahab Moradkhani

دانشیار زبان شناسی کاربردی دانشگاه رازی کرمانشاه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (475814)

13
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی