آقای محمدرضا خادم اردکانی

MohamadReza KhademArdakani

دانشجوی کارشناسی حقوق

Researcher ID: (465542)

2
5
3
1

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • نائب دبیر سابق انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه شهید چمران اهواز

جوایز و افتخارات

  • جشنواره دانشگاهی حرکت، دانشگاه شهید چمران اهواز، انجمن برگزیده در حوزه علوم انسانی (1402)
  • جشنواره دانشگاهی حرکت، دانشگاه شهید چمران اهواز، انجمن برگزیده در پانزدهمین جشنواره دانشگاهی حرکت (1402)
  • جشنواره دانشگاهی حرکت، دانشگاه شهید چمران اهواز، شایسته تقدیر در محتوای آموزشی (1402)
  • اولین جشنواره نشریات حقوقی- نشریه برگزیده در بخش فحوا- دانشگاه علامه طباطبایی (1402)
  • جشنواره بین‌المللی حرکت، شایسته تقدیر در بخش تولید محتوای دیجیتال (1400)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

  • روزنامه‌نگاری - دفتر نشریات دانشگاه شهید چمران اهواز (1401)
  • حقوق اساسی - پژوهشکده شورای نگهبان (1400)
  • جرایم سایبری - پژوهشگاه قوه قضاییه (1399)