آقای دکتر یاسر شاکری

Dr. Yasser Ahakeri

فرد مهم علمی - Researcher ID: (458028)

5
13
5

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب شرح جامع قانون آئین دادرسی کیفری (مصوب 1392/12/04) (مهرکلام) - 1400 - فارسی
  • کتاب قانون مجازات اسلامی موضوعی (آوا) - 1395 - فارسی
  • کتاب قانون مجازات اسلامی در نظم تطبیقی (آوا) - 1395 - فارسی
  • کتاب 1111 سوال طبقه‌بندی شده‌ی موضوعی آیین دادرسی کیفری: مطابق با قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 (آوا) - 1394 - فارسی
  • کتاب آیین دادرسی کیفری در نظم تطبیقی نوین (شریف) - 1394 - فارسی