آقای دکتر سید محمد رضوی زاده

Dr. Seyed Mohammad Razavizadeh

هیات علمی دانشگاه علم و صنعت

فرد مهم علمی - Researcher ID: (457457)

6
2
68
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

رضوی زاده دارای مدرک دکتری مهندسی مخابرات و دانشیار عضو هیئت‌علمی گروه مخابرات دانشگاه علم و صنعت است. وی همچنین رئیس پژوهشکده فناوری ارتباطات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و عضو هیئت‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت است

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور