خانم دکتر بهار دهقان فیروزآبادی

Dr. Bahar Firoozabadi

استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

فرد مهم علمی - Researcher ID: (444321)

13
19
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی