آقای روح الله سلیم پور

Rohallah Salimpour

مربی گروه طراحی فرش دانشگاه هنراسلامی تبریز

Researcher ID: (436350)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

روح‌الله سلیم‌پور، (کارشناس ارشد فرش در گرایش طراحی) از تیر ماه 97 به عنوان عضو هیئت علمی دانشکده فرش شروع به کار نموده‌ام. سال 1388 پس از قبولی در آزمون سراسری در رشته فرش گرایش طراحی وارد دانشگاه هنر اسلامی شده و سال 1392 به عنوان دانشجوی استعداد درخشان وارد مقطع کارشناسی ارشد فرش در گرایش طراحی شده و در شهریور سال 95 از پایان‌نامه خود با عنوان بررسی طرح و نقش در فرش‌های بازتاب یافته در شاهنامه شاه‌طهماسب و ارائه یک طرح فرش مبتی بر مطالعات با درجه عالی دفاع کرده و هم‌اکنون نیز با ارائه دروس حوزه طراحی و تئوری مرتبط یا با تاریخ هنر در حال فعالیت می‌باشم.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور