آقای دکتر ایرج وثوقی نیری

Dr. Iraj Vosoughi Niri

مدیر عامل بنیاد بین المللی مطالعات چین

Researcher ID: (421148)

4
1
4
21
4
5
4
11
7
13

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  [C] Dual-frequency IP over Tanghuping Prospect VN Iraj, JT Tang - Transactions of the Nonferrous Metals Society of China, 2004
 •  "NIOC partnership with Iranian education institutions to fulfill its future demands", European Association of Geoscientists & Engineers, (2008), Vol , No : Publisher: European Association of Geoscientists & Engineers Source: , GEO 2008, Jan 2008, cp-246-00360 DOI: https://doi.org/10.3997/2214-4609-pdb.246.365
 •  ,, Petrochemical characteristics of Yamaghan Prospect, Journal of Central South University of Technology£¬ Vol. 9, no.3 pp. 216-220., 2002
 •  Vosoughi Niri, Iraj. Tang Jintian, Dual-frequency IP over Tanghuping Prospect, Transactions of Nonferrous Metals Society of China, Vol. 14, no. 4, pp. 829-832, 2003
 •  湘西沃西金矿综合地电方法研究
 •  Exploratory Data Analysis in Geochemical Exploration, 6th Conference on the Geology of Middle East, Al-Ain City, UAE, March 20-23, 2006
 •  Iraj, Petrogenesis and Tectonic Setting of Yamaghan Occourance, Zanjan Province, Iran, 6th Conference on the Geology of Middle East, Al-Ain City, UAE, March 20-23
 •  Implementing Mass and Chemical Changes Techniques in Altered and Mineralized Zones, 6th Conference on the Geology of Middle East, Al-Ain City, UAE, March 20-23, 2006
 •  Integrated Geoelectrical Methods in Oil Exploration, 7th Middle East Geosciences Conference & Exhibition (GEO 2006), Bahrain, March 27-29, 2006
 •  Iraj, Scalar CSAMT applied to Woxi Au-Sb- W Deposit, Hunan, China, 7th Middle East Geosciences Conference & Exhibition (GEO 2006), Bahrain, March 27-29, 2006
 •  Petrogenesis and tectonic setting of Tarom Tertiary Volcanism, North West of Iran, International International Conference on Continental Volcanism IAVCEI 2006, Guangzhou, China, May , 2006
 •  Near-ore IP and scalar CSAMT methods over gold deposit, The 17th international Geophysical Congress & Exhibition of Turkey, Ankara, Turkey, Nov. 14-17, 2006
 •  Mass and chemical changes of immobile elements in Yamaghan Occurrence, Zanjan Province, Iran, Transactions of Nonferrous Metals Society of China, Vol. 11, no. 4, pp. 617-623, 2001

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

 • به کارگیری روش سی.اس.ای.ام.تی در کانسار شیانشی، هونان، چین فصلنامه علوم زمین https://gsi.ir/fa/journal/volume/270 (1393)

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی

 • Integrated methods in studying Iran Water Crisis (1397)
 • طرح اکتشاف سنگ آهن در محدوده شهر بابک (1385)
 • Integrated geoelectrical methods over Woxi Gold Deposit, Xianxi, China (1383)
 • Geology and geochemistry of copper mineralization at the Yamaghan occurrence, Zanjan Province, Iran زمین شناسی و ژئوشیمی کانه زائی در رخداد مس یمقان، استان زنجان، ایران رساله کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی در دانشگاه شیراز (1376)

تالیفات

 • کتاب چینی در پانزده دقیقه (بنیاد بین المللی مطالعات چین) - 1401 - فارسی
 • کتاب راهنمای نگارش کاراکترهای چینی به زبانهای چینی و فارسی (بنیاد بین المللی مطالعات چین) - 1397 - فارسی
 • کتاب چینی قدم به قدم هفت - کتاب آموزش- به زبانهای چینی و فارسی (بنیاد بین المللی مطالعات چین) - 1394 - فارسی
 • کتاب چینی قدم به قدم هشت - کتاب آموزش- به زبانهای چینی و فارسی (بنیاد بین المللی مطالعات چین) - 1394 - فارسی
 • کتاب چینی آسان برای بازرگانان و گردشگران (بنیاد بین المللی مطالعات چین) - 1394 - فارسی
 • کتاب چینی قدم به قدم سه- کتاب تمرین- به زبانهای چینی و فارسی (بنیاد بین المللی مطالعات چین) - 1394 - فارسی
 • کتاب چینی قدم به قدم هفت- کتاب تمرین- به زبانهای چینی و فارسی (بنیاد بین المللی مطالعات چین) - 1394 - فارسی
 • کتاب چینی قدم به قدم هشت- کتاب تمرین- به زبانهای چینی و فارسی (بنیاد بین المللی مطالعات چین) - 1394 - فارسی
 • کتاب چینی قدم به قدم سه- کتاب آموزش- به زبانهای چینی و فارسی (بنیاد بین المللی مطالعات چین) - 1393 - فارسی
 • کتاب چینی قدم به قدم چهار - کتاب آموزش- به زبانهای چینی و فارسی قدم چهار (بنیاد بین المللی مطالعات چین) - 1393 - فارسی
 • کتاب چینی قدم به قدم پنج- کتاب آموزش- به زبانهای چینی و فارسی پنج به زبان چینی و فارسی (بنیاد بین المللی مطالعات چین) - 1393 - فارسی
 • کتاب چینی قدم به قدم شش - کتاب آموزش- به زبانهای چینی و فارسی (بنیاد بین المللی مطالعات چین) - 1393 - فارسی
 • کتاب نگرشی بر سیاست‌های سرمایه‌گذاری خارجی و راهنمای عملی ثبت شرکت و تاسیس دفاتر نمایندگی در چین و هنگ کنگ (بنیاد بین المللی مطالعات چین) - 1393 - فارسی
 • کتاب چینی قدم به قدم چهار- کتاب تمرین- به زبانهای چینی و فارسی (بنیاد بین المللی مطالعات چین) - 1393 - فارسی
 • کتاب چینی قدم به قدم پنج- کتاب تمرین- به زبانهای چینی و فارسی (بنیاد بین المللی مطالعات چین) - 1393 - فارسی
 • کتاب چینی قدم به قدم شش کتاب تمرین- به زبانهای چینی و فارسی (بنیاد بین المللی مطالعات چین) - 1393 - فارسی
 • کتاب چینی قدم به قدم دو - کتاب آموزش- به زبانهای چینی و فارسی دو (بنیاد بین المللی مطالعات چین) - 1392 - فارسی
 • کتاب چینی قدم به قدم یک - کتاب تمرین- به زبانهای چینی و فارسی (بنیاد بین المللی مطالعات چین) - 1392 - فارسی
 • کتاب چینی قدم به قدم دو - کتاب تمرین- به زبانهای چینی و فارسی (بتیاد بین المللی مطالعات چین) - 1392 - فارسی
 • کتاب چینی قدم به قدم یک - کتاب آموزش- به زبانهای چینی و فارسی (بنیاد بین المللی مطالعات چین) - 1391 - فارسی
 • کتاب ژئوفیزیک صحرائی (دانشگاه صنعتی سهند) - 1385 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • مدیر عامل بنیاد بین المللی مطالعات چین (1389-تاکنون)
 • مدیر عامل شرکت خدمات مشاوره ای و مهندسی اطلاعات تجارت گستران شرق (1386-تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در کارشناس ارشد ژئوفیزیک شرکت نفت (1383-1384)
 • سابقه کار صنعتی در خدمات ژئوفیزیکی زمین تصویر (1387-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در هیات علمی دانشگاه (1383-1392)

جوایز و افتخارات

 • پذیرش مقطع فوق دکترا از دانشگاه نفت پکن (1383)
 • بورس تحصیلی مقطع دکترا از دولت چین (1377)
 • بورس تحصیلی مقطع دکترا از دانشگاه تکنولوژی مرکزی چین (1376)
 • بورس تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز از وزارت صنعت، معدن و تجارت (1372)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • Latest achievements in application of VLF/RMT - Istanbul, Turkey (2006)
 • Applied Geophysics in Geotechnical Engineering, Oct 2006 - Istanbul, Turkey (2006)
 • Teaching Skill, Mar 2006 مهارتهای تدریس - دانشگاه صنعتی سهند (2006)
 • 3rd Int. Mining Workshop, Apr 2003 - Central South University (2003)
 • 1st. Int. Mining Workshop, Apr 2001 - Central South University (2001)
 • Decision Models, Oct 1997 مدلهای تصمیم گیری - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (1376)
 • Risk Management and Analysis, Oct 1997 آنالیز و مدیریت ریسک - وزارت صنعت معدن و تجارت (1376)
 • Global Computer Networks , May 1997 شبکه های کامپیوتر جهانی - وزارت صنعت معدن و تجارت (1376)
 • Presentation Skills, Jul 1997 مهارتهای ارائه - وزارت صنعت معدن و تجارت (1376)
 • Remote Sensing , Nov 1996 سنجش از دور - وزارت صنعت معدن و تجارت (1375)
 • GIS, Mar 1996 سیستم اطلاعات جغرافیائی - وزارت صنعت معدن و تجارت (1375)