آقای دکتر علی محمد حاجی شعبانی

Dr. AliMohammad Haji Shabani

Professor, Yazd University

فرد مهم علمی - Researcher ID: (415104)

10
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی