آقای مهندس مرجانه میری

Engineer Marjaneh Miri

معاون کنترل و ارتقای کیفیت ساخت‌وساز و امور مهندسین ناظر اداره کل معماری و ساختمان شهرداری تهران

Researcher ID: (413694)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.