آقای کامران عبدولی

Kamran Abdoli

معاون حفاظت و پیشگیری سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران

Researcher ID: (413692)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.