آقای دکتر عباس ملکی

Dr. Abbas Maleki

دانشیار دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف

فرد مهم علمی - Researcher ID: (385083)

9
8
5
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی