آنالیز همزمان سوفوسبوویر و لدیپسویر با استفاده از روشهای سیستم استنتاج فازی و سیستم استنتاج تطبیقی فازی عصبی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 96

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CCMP01_193

تاریخ نمایه سازی: 8 مرداد 1402

چکیده مقاله:

در این پژوهش، اندازهگیری همزمان سوفوسبوویر و لدیپسویر با روش اسپکتروفتومتری به همراه روشهای کمومتریکس شامل سیستم استنتاج فازی و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی در مخلوطها، نمونه قرص تجاری و نمونه بیولوژیکی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل از روشهای پیشنهادی بر روی نمونه قرص با آزمون آنوا یک طرفه در سطح اطمینان ۹۵ درصد با روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا به عنوان روش مرجع مقایسه شدند که اختلاف معناداری بین روشها مشاهده نشد. روشهای پیشنهادی همچنین توانستند در یک ماتریس پیچیده مانند نمونه بیولوژیکی به خوبی عمل کنند و پیشبینی خوبی را ارائه دهند. لذا، روشهای پیشنهادی به علت سریع و کم هزینه بودن و عدم نیاز به مراحل جداسازی و حلالهای گران قیمت، میتوانند به سهولت برای ارتقاء بهبود کیفیت محصولات دارویی استفاده شوند.

کلیدواژه ها:

اسپکتروفتومتری ، سیستم استنتاج فازی ، سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی ، سوفوسبوویر ، لدیپسویر

نویسندگان

مهشاد اسحاقی

گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، ص.پ. ۱۹۳۹۵-۴۶۹۷ ، تهران، ایران

عباس ملکی

گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، ص.پ. ۱۹۳۹۵-۴۶۹۷ ، تهران، ایران

حمید سعیدیان

گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، ص.پ. ۱۹۳۹۵-۴۶۹۷ ، تهران، ایران