ارائه الگوی داده کاوی مبتنی بر شاخص زیست محیطی توسعه پایدار شهری در کلان شهرهای ایران متاثر از همه گیری کووید- ۱۹

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 140

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRCIVILC07_012

تاریخ نمایه سازی: 16 بهمن 1402

چکیده مقاله:

در پاسخ به همه گیری کووید- ۱۹، دولت ها در سراسر دنیا محدودیت های شدید تردد را اعمال نموده و سناریوهای متفاوتی از کاهش انتشار آلاینده های ناشی از منابع ترافیکی را ارائه کردند. با اعمال محدودیت های تردد ناشی از همه گیری کووید- ۱۹، انتشار می رفت تغییراتی در غلظت آلاینده های هوا مشاهده شود. از این رو، تصمیم بر آن شد که تغییرات آلاینده های هوا به عنوان یکی از زیرمجموعه های شاخص زیست محیطی توسعه پایدار شهری در زمان همه گیری کووید- ۱۹ مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور، ابتدا داده های مذکور در دو کلان شهر مشهد و تبریز جمع آوری و سپس پردازش و پاکسازی می شوند. پس از آن یک الگوریتم پیشنهادی مبتنی بر روش های یادگیری ماشین ارائه می گردد. بر روی ویژگی های انتخاب شده، روش های یادگیری ماشین، درخت تصمیم، جنگل تصادفی، ماشین بردار پشتیبان، شبکه بیزین و شبکه عصبی پرسپترون اعمال می شود. بررسی ها نشان داد که مدل پیش بینی با استفاده از درخت تصمیم و جنگل تصادفی بهترین عملکرد را برای هر دو معیار فراخوانی و صحت داشت. نتایج تحقیق نشان داد که تاثیر محدودیت ها بر روی غلظت آلاینده ها در هر دو شهر متفاوت می باشد. همچنین نتایج بیانگر این است که به طور کلی اعمال محدودیت های ترافیکی در دوره همه گیری، تاثیر قابل توجه و محسوسی در کاهش غلظت آلاینده های هوا نداشته است. همچنین بررسی ها نشان داد که نسبت مرگ و میر به جمعیت، در شهر تبریز بیشتر از شهر مشهد می باشد.

نویسندگان

عباس ملکی

دانشجوی دکترا، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین

صادق عابدی

استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین

علیرضا ایرج پور

گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین