سید حمید خاتمی

دانشجوی دکتری مهندسی برق- الکترونیک

Researcher ID: (384071)

6
1
2
1
1

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

  • کتاب تصویر برداری پیشرفته ام آر آی از سیستم عصبي(Advanced MR Neuroimaging) (دانشگاه علوم پزشکی بیرجند) - 1401 - فارسی
  • پایان نامه بهبود شناسایی و ردیابی اشیا(به ویژه در فیلم های 360 درجه) با استفاده از یادگیری عمیق (دانشگاه بیرجند) - 1400 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

جوایز و افتخارات

  • ثبت اختراع "سیستم تشخیص سرقت چرخ خودرو" (1401)