تاثیر زیرلایه، بدنه و پایه های پهپاد بر عملکرد آنتن پهن باد برای رادار نفوذ به زمین برای کاربرد مین یابی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 111

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCONF08_025

تاریخ نمایه سازی: 21 اسفند 1401

چکیده مقاله:

در این پژوهش به بررسی تاثیر زیرلایه، بدنه و پایه های پهپاد بر عملکرد آنتن پهن باد برای رادار نفوذ به زمین برای کاربرد مین یابیپرداخته شده است. پس از بررسی ملزومات طراحی بتک رادار نفوذ زمین پرداخته شده است و برای شبیه سازی یک سیستم مین بابیبر بایه ی رادار نفوذ زمین تعدادی مین انتخاب و سپس مدل سه بعدی آن ها فراهم می شود و سطح مقطع راداری آن ها با استفاده ازمدل سه بعدی فراهم شده محاسبه می گردد. در سال های اخیر موضوع جهان بدون مین قوی تر شده است. رادار نفوذ زمین نامخانواده ای از سیستم های راداری است که از سطح زیر زمین تصویربرداری می کنند. برای فراهم آوردن محیط تست آنتن و یکسیستم رادار نفوذ زمین نیاز به شبیه سازی محیطی نزدیک به واقعیت است. یک زیرلابه با تانژانت تلفات کم (δ)؛ گذردهی نسبی کمεr و ضخامت زیاد برای بهبود عملکرد آنتن مطلوب است؛ ما باید در نظر داشت که ضخامت بیشتر باعث تثیر بیشتر تلفات خواهدشد. اکر تانژانت تلفات (δ) افزایش یابد تلفات دی الکتریکت نیز افزایش می یابد و کین و راندمان آنتن را کاهش می دهد، است.اسلات ها در بهبود پهنای باند نقش حیاتی دارند. همچنین فرکانس قطع آنتن و سطح لوب های کناری را کاهش و سطح لوب اصلیرا افزایش می دهند. پس از طراحی نهایی آنتن، برای درک تاثیر بدنه و پایه های محافظ پهباد بر روی عملکرد آنتن، مدل سه بعدیمعرفی شده برای پهیاد در شبیه سازی ها وارد می شود.

نویسندگان

سیدعلیرضا شواکندی

گروه برق، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

سیدحمید خاتمی

گروه برق، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه بیرجند، تهران، ایران

کیوان فرورقی

گروه برق، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس، تهرا ن، ایرا ن

زهرا اطلس باف

گروه برق، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس، تهرا ن، ایرا ن