آقای محمد کاظمی بیدهندی

Mohammad Kazemi Bidhendi

دکترای مهندسی برق ، قدرت

Researcher ID: (358432)

2
7
3
2
2
7

تالیفات

 • کتاب جریان نشتی در سیستم های فتوولتائیک (ویراست) - 1402 - فارسی
 • کتاب مبانی الکترونیک قدرت (نشر ویراست) - 1401 - فارسی
 • کتاب علائم اختصاری و واحدها در مهندسی برق و الکترونیک (ویراست) - 1401 - فارسی
 • کتاب کاربردهای انرژی خورشیدی برای انسان (ویراست) - 1400 - فارسی
 • کتاب جایگاه نیروگاهها در کنترل فرکانس شبکه و تحلیل مدیریت انرژی (ویراست) - 1400 - فارسی
 • کتاب حفاظت از خطوط انتقال با استفاده از فن آوری دیجیتال (ویراست) - 1400 - فارسی
 • کتاب تامین بهینه سیستم سرمایشی ساختمان با استفاده از انرژی خورشیدی (ویراست) - 1400 - فارسی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • پروانه صلاحیت پایه سه تاسیسات و تجهیزات (1401-1404)
 • پروانه مسئول فنی سازمان غذا و دارو (1395-1402)

جوایز و افتخارات

 • عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی (1398)
 • عضو کمیته فنی متناظر TC3 ، سازمان ملی استاندارد ایران