آقای دکتر حسین نوشی صوفیانی

دکتری تخصصی طراحی شهری

Researcher ID: (346407)

2
3
3
3
8
3

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • مدیر عامل مهندسین مشاور (1395-تاکنون)
 • صلاحیت طراحی ، نظارت ، اجرا معماری (1394-تاکنون)
 • کنترل نظارت معماری (1400-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • دانشجو ممتاز دوره دکتری تخصصی طراحی شهری (1401)
 • دانشجو ممتاز دوره کارشناسی ارشد طراحی شهری (1399)
 • دانشجو ممتاز دوره کارشناسی ارشد مهندسی معماری (1392)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • نکات فنی و اجرایی گودبرداری های مناطق شهری تبریز - سازمان نظام مهندسی تبریز (1399)
 • سمینار تخصصی طراحی لرزه ای و اجرای اجزای غیر سازه ای معماری - سازمان نظام مهندسی تبریز (1399)
 • بکارگیری استانداردها،مقررات ملی وراهنماهای طراحی در معماری - سازمان نظام مهندسی تبریز (1398)
 • بررسی مسیولیت های حقوقی و کیفری در تخلفات ساختمانی با رویکرد کاهش تخلفات ساختمانی - دادگستری تبریز (1398)
 • روشهای ساخت فناوری های نوین اجرای ساختمان - سازمان نظام مهندسی تبریز (1397)
 • روشهای نوین مقاوم سازی سازه های تاریخی و میراث ماندگار - میراث فرهنگی و گردشگری تبریز (1395)
 • بازرسی فنی و کنترل کیفیت اتصالات جوشی سازه های فولادی - نظام مهندسی تبریز (1395)
 • ضوابط معماری و شهرسازی ویژه معلولین - نظام مهندسی تبریز (1394)