آقای مهندس رضا امانی

Engineer reza amani

دانشجوی دکتری تخصصی- مهندسی عمران- مدیریت ساخت

Researcher ID: (32823)

6
4
1
3
1

مقالات بین المللی خارج از کشور

  •  Amani, Reza, and Seyed Akbar Nilipour Tabatabaei. "An algorithm for selecting the best tender and construction claims management by opportunistic bidding behavior approach." Amazonia Investiga 6.10 (2017): 137-150.‏

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

  • کتاب فرآیند یکپارچه تهیه لایحه تاخیرات (خبرگان کلیم و پیمان ساخت شریف) - 1400 - فارسی
  • کتاب تهیه برنامه زمانبندی جهت لایحه تاخیرات (خط آخر) - 1400 - فارسی
  • کتاب مدیریت پروژه در سال 2050 (ارشدان) - 1397 - فارسی
  • پایان نامه ارائه الگوریتمی جهت انتخاب مناقصه برتر و مدیریت دعاوی ساخت با رویکرد رفتار مناقصه فرصت طلبانه (دانشگاه آزاد اسلامی) - 1395 - فارسی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار صنعتی در مدیرعامل شرکت خبرگان کلیم و پیمان (دکتر کلیم) (1399-تاکنون)
  • سابقه کار صنعتی در مدیریت دعاوی در شرکت های مختلف صنعتی و ساختمانی (1395-1399)
  • سابقه کار صنعتی در عضو هیئت مدیره شرکت پیشگامان فرا سنجش صنعت ایرانیان (1388-1396)