خانم مهندس معصومه علیرضایی

دانشجو ارشد دانشگاه نور طوبی و کارمند شهرداری رفسنجان

Researcher ID: (305207)

9
2
1
2
1

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

  • کتاب مجموعه مقالات شهر رفسنجان (انتشارات راه دکتری/تهران) - 1401 - فارسی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • کارمند شهرداری رفسنجان (1390-تاکنون)