آقای دکتر علی رسولی

Dr. ali rasouli

متخصص راهبری شبکه و مدیریت انرژی

Researcher ID: (300609)

20
3
3
4
3
11
2

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

 • کتاب تاثیر حضور منابع تولید پراکنده بر قابلیت اطمینان سیتم قدرت (راه دکتری) - 1400 - فارسی
 • کتاب منابع تولید پراکنده در سیستم های تجدیدساختار یافته (راه دکتری) - 1400 - فارسی
 • کتاب تولید انتقال و توزیع انرژی الکتریکی و تاثیر کنترل و حفاظت در پایداری شبکه (سنجش و دانش) - 1399 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه تدریس در مدرس دانشگاه (1392-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در داور علمی کنفرانس های تخصصی (1396-1401)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیئت علمی ژورنال بین المللی (1399-1401)
 • سابقه کار دانشگاهی در داور علمی ژورنال بین المللی (1399-1401)

جوایز و افتخارات

 • پژوهشگر برتر (1400)
 • نویسنده برتر (1400)
 • مدرس برتر دانشگاه غیرانتفاعی (1399)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • تکنیک های تست مقاومت و امپدانس سیستم زمین و حفاظت در مقابل صاعقه - دانشگاه صنعت آب و برق (1399)
 • آشنایی با رله و حفاظت در بخش انتقال - دانشگاه صنعت آب و برق (1399)
 • تجهیزات پست های انتقال و فوق و توزیع - دانشگاه صنعت آب و برق
 • کنترل توان اکتیو و راکتیو - دانشگاه صنعت آب و برق
 • آشنایی با مقره های شیشه ای، مبانی طراحی، روش تولید و آزمونها - دانشگاه صنعت آب و برق
 • دوره ترانسفورماتورهای ولتاژ و جریان - دانشگاه صنعت آب و برق
 • سیستم های دیسپاچینگ و مخابرات و تله متری - دانشگاه صنعت آب و برق
 • آشنایی با شبکه های انتقال و فوق توزیع - دانشگاه صنعت آب و برق
 • مدیریت استراتژیک - دانشگاه صنعت آب و برق
 • نرم افزار Digsilentpawer factory - دانشگاه صنعت آب و برق
 • آشنایی با مفاهیم شبکه های هوشمند الکتریکی - دانشگاه صنعت آب و برق

سایر موارد

 • پژوهشگر برتر سال 1400
 • داور کنفرانس بین المللی
 • داور ژورنال و مجلات