آقای دکتر پرهام زحمتکش

Dr. Parham Zahmatkesh

دکتری عمران - ژئوتکنیک

Researcher ID: (286464)

5
3
4

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

  • دکتری تخصصی عمران- ژئوتکنیک ازاد اراک1400-تاکنون
  • کارشناسی ارشد عمران - ژئوتکنیک ازاد ملایر1394-1397
  • کارشناسی عمران ازاد همدان1384-1390

سوابق شغلی و تخصصی

  • مدیرعامل شرکت آریان برج الوند (1387-1400)
  • تدریس دانشگاهی در مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامی (1400-تاکنون)
  • سابقه کار صنعتی در طراح سیستم های پایدارسازی و بهسازی خاک و طراحی گودهای شهری (1396-1400)
  • سابقه کار صنعتی در ناظر و مجری در سازمان نظام مهندسی استان همدان (پایه 3) (1399-تاکنون)

سایر موارد

  • تسلط مناسب به زبان انگلیسی
  • تدریس نرم افزارهای تخصصی ژئوتکنیکی در آموزشگاههای خصوصی از قبیل plaxis-Flac و....
  • تدریس دروس مربوط به مهندسی عمران بصورت خصوصی