آقای دکتر مرتضی کاظم پور

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

Researcher ID: (27312)

3
9
3
2
2
5
3

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

 • کتاب کنترل های داخلی و راهبری شرکتی (نگاه دانش) - 1400 - فارسی
 • کتاب گزارشگری و مسئولیت پذیری اجتماعی (ترمه) - 1398 - فارسی
 • کتاب بهایابی 1 (جهاد دانشگاهی شهید بهشتی) - 1398 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • مدیر شعبه کارگزاری بانک مسکن (1398-1400)
 • مشاور تامین مالی هلدینگ آفرینش (1401-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • اتمام دوره دکتری تخصصی در 6 نیمسال (3 سال)- دانشگاه تهران (1398)
 • پژوهشگر برتر استان قم (1397)
 • دریافت جایزه طرح جایگزین خدمت مقدس سربازی از بنیاد ملی نخبگان (1395)
 • اخذ نمره 20 پایان نامه کارشناسی ارشد و رتبه نخست بین ورودی ها- تربیت مدرس (1393)
 • مورد حمایت بنیاد ملی نخبگان

سایر موارد

 • داور مجله علمی بررسی های حسابداری و حسابرسی دانشگاه تهران
 • داور مجله علمی دوفصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری دانشگاه خوارزمی
 • داور مجله علمی پژوهش های تجربی حسابداری دانشگاه الزهرا
 • سردبیر سابق مجله علمی دانشجویی راهبردهای حسابداری
 • عضو سابق شورای نظارت بر انجمن های علمی دانشگاه تهران
 • سابقه تدریس در دانشگاه های دولتی خوارزمی، گیلان و... و غیرانتفاعی های طلوع مهر، اقبال، طبرستان، شفق و..
 • برگزاری کارگاه تابلوخوانی در بازار سرمایه و آشنایی با بازار سرمایه در موسسه آموزش عالی شفق تنکابن