آقای دکتر بهنام داودی

Dr. Behnam Davoodi

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (240521)

30
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی