ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای رحیم حداد

Rahim Hadad

فرد مهم علمی - Researcher ID: (239999)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی رحیم حداد در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمی

سمتهای علمی و اجرایی رحیم حداد در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
مدیر مسئول

مقالات رحیم حداد در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آگار محیط کشت در ریشه زایی نوساقه های کاج مطبق (Araucaria excelsa)اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی1396
2دریافت فایل PDF مقالهبیان کاست ژنی ctxB-blf1-stxB در E. coliپنجمین همایش ملی علوم و مهندسی دفاعی1398
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر نانو ذره نقره در بیومس در ریشه های مویین گیاه گل گاوزبان خوزستانیاولین کنفرانس ملی میکرو نانو فناوری1397
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند پوشش گیاهی بر کاهش آلودگی صوتی (مطالعه موردی درهفت ایستگاه شهر تهران)اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی1397
5دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تاثیر کلسیم و اینوزیتول بر میزان خمیدگی جوانه های به دست آمده از ریزنمونه-های حاصل از ساقه های فرعی کاج مطبق(Araucaria excelsa)چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز1396
6دریافت فایل PDF مقالهارایه ی یک روش ساده و سریع برای استخراج RNA از کالوس گیاه کاهوسومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1395
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی بیوانفورماتیک آنزیمGTP-CH1 در گیاه گوجه فرنگی(Solanum lycopersicum)سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1395
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تنظیم کننده های رشد بر کالوس زایی گیاه دارویی پروانش ( Catharantus roseus )ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1395
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر غلظت هیپوکلریت سدیم و زمان بر ضدعفونی و جوانه زنی بذر گیاه پروانش (Catharanthus roseus) در شرایط درون شیشهششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1395
10دریافت فایل PDF مقالهمطالعه باززایی کالوس های گیاه Linum usitatissimum تیمار شده با کلشی سینششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1395
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر ریزنمونه بر کالوسزایی و تولید سوسپانسیون سلولی در گیاه کتان (linum usitatissimum)ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1395
12دریافت فایل PDF مقالهاثر سیلیکون در تغییرات میزان هیدروژن پراکساید و اسید آمینهی پرولین در گیاه جو تحت تنش خشکیکنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری1394
13دریافت فایل PDF مقالهاثز تیمارهای هورمونی مختلف بر باززایی گیاه بنگدانه (Hyoscyamus niger)دومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه1394
14دریافت فایل PDF مقالهتاثیر غلظت های مختلف اسید جیبرلیک بر کالوس زایی اسفناجهمایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی1394
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان مقاومت به مادهی سمی کومارین در جوانه زنی 20 رقم ماشهمایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی1394
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی سیتوژنتیکی و تهیه ی کاریوتیپ از 20 رقم ماشهمایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی1394
17دریافت فایل PDF مقالههمسانه سازی ژن PA20 در باکتری E. Coli سوش DH5αدومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1393
18دریافت فایل PDF مقالهتولید کالوس از ریزنمونه های مختلف کاج مطبق (Araucaria excelsa L.) تحت تیمارهای مختلف هورمونیهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
19دریافت فایل PDF مقالهتاثیر غلظت های مختلف سیتوکینین بر ساقه زایی کاج مطبق (Araucaria excelsa R.)هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
20دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر سیلیکون بر محتوای کلروفیل کل و آنزیم ضد اکسنده ی کاتالز بر تریتیکاله تحت تنش خشکیهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
21دریافت فایل PDF مقالهاستراتژی بهبودی در مبارزه با خشکی با کاربرد سیلیکون بر فعالیت آنزیم های ضد اکسنده در تریتیکالههشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
22دریافت فایل PDF مقالهاثرات هورمون های رشد در تکثیر درون شیشه انگور بی دانه رقم عسکریهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی بیوانفورماتیکی توالیهای پلیپپتیدی بدست آمده از سه ژن تیوردوکسین نوع انگور: پیش h بینی ویژگیهای بیوشیمیایی، ساختاری و عملکردیهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
24دریافت فایل PDF مقالهاستخراج بهینه شده اسیدهای نوکلئیک با کیفیت بالا از بافتهای غنی از ترکیبات پلیفنولیک و پلی(Vitis vinifera L.) ساکاریدی انگورهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
25دریافت فایل PDF مقالهاز انگور عسکری h همسانهسازی مولکولی، شناسایی و توصیف سه ژن تیوردوکسین نوعهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی موقعیت اینترونی به عنوان یک نشانگر تکاملی در ژنهای تیوردوکسین موجودات فتوسنتزکننده با تأکید روی گیاه انگورهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
27دریافت فایل PDF مقالهشناسایی مولکولی گونههای سیانوباکتری جدا شده از مناطق آلوده و غیر آلوده به نفت استانخوزستانهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی جلبک سبز Nannochloris sp.آ بهای خلیج فارس با استفاده از توالی ژنی 18s rDNAهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
29دریافت فایل PDF مقالهاستراتژی بهبودی جهت مبارزه با تنش خشکی و بررسی آنزیم های آنتی اکسیدانت و پروتئین کل در ژنوتیپ های تریتیکالههفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
30دریافت فایل PDF مقالهاثر سیلیکون برمحتوای نسبی آب، میزان کلرفیل، تنظیم کننده گلایسین بتائین و پرولین در دو ژنوتیپ تریتیکاله تحت تنش خشکیهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
31دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش خشکی بر روی محتوی پروتئین کل و محتوای تنظیم کننده های اسمزی در دو ژنوتیپ گیاه برنجتحت تیمار سیلیکون (Oryza sativa L.)هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات سیلیکون بر روی تغییرات فعالیت آنزی مهای کاتالاز و پراکسیداز و محتوی کلروفیل برگی در دو ژنوتیپ گیاه برنج ( Oryza sativa L. ) تحت تنش خشکیهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
33دریافت فایل PDF مقالههمسانه سازی ژن آنزیم تروپینون ردوکتاز 2 (TR ІІ) pBI در ناقل بیان 121 و انتقال به آگروباکتریومهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
34دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی روش استخراج dna ازکالوس گیاه کاهودومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار1393
35دریافت فایل PDF مقالهآنالیزftir پلی هیدروکسی آلکانوآت PHA تولید شده توسط باکتری Bacillus vallismortis ازخاکدومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار1393
36دریافت فایل PDF مقالهاستقرار سامانه سوسپانسیون سلولی Alhagi camelurumn در فرایندهای تولید کتچینهمایش ملی گیاهان دارویی1389
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر غلظتهای مختلف نمک (NaCl) بر روی پارامترهای رشدی گیاه پسته (Pistaciavera) پایه رویشی قزوینی در شرایط درون شیشهاولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1393
38دریافت فایل PDF مقالهمطالعه فاکتورهای رشدی پسته (Pistacia vera) ، پایه رویشی UCB-1 تحت تنش نمک (NaCl) در شرایط درون شیشهاولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1393
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی بیوانفورماتیک پروتئین تیوردوکسین در باکتری Bacillus amyloliquefaciens (E1UMJ5)اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1393
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی ، جداسازی و شناسایی باکتری گونه Bacillus amyloliquefaciens از خاک با استفاده از ژن 16S rRNAاولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1393
41دریافت فایل PDF مقالهتاثیر محیط های کشت مختلف برکالوسزایی و مقدار کلروفیل کاج مطبق(Araucaria excelsa R.)اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
42دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی بیان گلوکز اکسیداز در مخمر ساکارومیسس سرویزیهاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و ساختاری ژنGTPسیکلوهیدرولازI از انگور عسکریاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
44دریافت فایل PDF مقالههمسانهسازی و بررسی عناصرcis-acting در ناحیه راهانداز ژنGTPسیکلوهیدرولاز I از انگور عسکریاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
45دریافت فایل PDF مقالهارزیابی صفات موثر بر عملکرد ژنوتیپهای جوHordeum vulgare L در شرایط تنش خشکیاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
46دریافت فایل PDF مقالهاثر سیلیکون بر فعالیت آنزیمهای ضداکسنده در گیاه جو دوردیفه تحت تنش خشکیاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
47دریافت فایل PDF مقالهاثر تغذیه ای سیلیکون در دولاین گیاهی جو تحت تنش خشکیاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
48دریافت فایل PDF مقالهاثر تغذیه ای سیلیکون در دولاین گیاه جو Hordeum vulgare L.) تحت تنش خشکیاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
49دریافت فایل PDF مقالهبررسی زمان موثر همکشتی به منظور انتقال ژن به گیاه کاهواولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
50دریافت فایل PDF مقالهالقای کالوس و باززایی درون شیشه ای کاهوهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
51دریافت فایل PDF مقالهباززایی درون شیشه ای اسفناجهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
52دریافت فایل PDF مقالهباززایی مستقیم درون شیشه ای کاهوهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
53دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر سیلیکون بر تغییرات کلروفیل و پروتئین محلول کل در گیاه جو تحت تنش خشکیسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
54دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر سیلیکون بر آنزیمهای ضداکسنده در گیاه جو تحت تنش خشکیسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
55دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات پرولین در مرحله چهار برگی گیاه جو دوردیفه تحت تنش خشکیسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
56دریافت فایل PDF مقالهاثر سیلیکون بر فعالیت آنزیمهای آسکوربات پراکسیداز و گوآیکول پراکسیداز تحت تنش خشکیسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
57دریافت فایل PDF مقالهاثر سیلیکون بر تغییرات آنزیمهای کاتالاز و پراکسیداز گیاه جو تحت تنش خشکیهمایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه1393
58دریافت فایل PDF مقالههمسانه سازی مولکولی، شناسایی و بررسی بیان ژن GTPCHI تحت تنش شوری از انگورعسکریاولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور1392
59دریافت فایل PDF مقالهاندازه گیری آنزیم های ضداکسنده و پروتئین بیان شده در دو لاین جو تحت تنش خشکی و اثر مقاومتی سیلیکوناولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
60دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثرات سیلیکون بر روی محتوی پرولین برگی و تغییرات آنزیم ضد اکسنده کاتالاز در دو ژنوتیپ گیاه برنج (Oris sativa L) تحت تنش خشکیهمایش ملی مدیریت تنش خشکی و کمبود آب در زراعت1389
61دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات تیمار سیلیکون بر روی تغییرات آنزیم ضد اکسنده پراکسیداز و محتوی کلروفیل برگی بر روی دو رقم گیاه برنج (Orisa sativa L) در شرایط تنش خشکیهمایش ملی مدیریت تنش خشکی و کمبود آب در زراعت1389
62دریافت فایل PDF مقالهاثر سیلیکون بر فعالیت آنزیم ضداکسنده کاتالاز وپروتئین در دو ژنوتیپ تریتیکاله تحت تنش خشکیهمایش ملی مدیریت تنش خشکی و کمبود آب در زراعت1389
63دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر پلی اتیلن گلیکول در یک لاین پیشرفته گندم دوروم تحت تنش خشکیاولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
64دریافت فایل PDF مقالهپیش تیمار پلی اتیلن گلیکول در دو لاین پیشرفته گندم دوروم تحت تنش خشکیاولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
65دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر تنش خشکی روی جوانه زنی یک ژنوتیپ جوی دو ردیفهاولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
66دریافت فایل PDF مقالهارزیابی صفات گیاهچه ای دو ژنوتیپ جوی دو ردیفه تحت شرایط تنش اسمزیاولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
67دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر تنش پلی اتیلن گلیکول روی جوانه زنی جوی (Hordeum disticum)اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
68دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تنش پلیاتیلن گلیکول بر روی جوانهزنی دو لاین جو بدون پوشینه Hordeum vulgarsubsp.Vulgareاولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
69دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر سطوح متفاوت ناناکسید روی، نانواکسید آهن و ریزنمونه های مختلف بر میزان و سرعت کال زایی گیاه سنبل اطیب در شرایط این ویترودوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
70دریافت فایل PDF مقالهبررسیاثر انواع محیط کشت بر القا و رشد کالوس در گیاه دارویی خارشتردوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
71دریافت فایل PDF مقالهاثر تیمارهای هورمونی و نوع ریزنمونه برکال زایی گیاه دارویی خارشتردوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
72دریافت فایل PDF مقالهارزیابی واکنش دولاین گندم دوروم به تنش خشکی توسط ارزیابی واکنش دولاین گندم دوروم به تنش خشکی توسط PEGدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
73دریافت فایل PDF مقالهفراساختار برخی اندامک های سلولی مرتبط با تولید ترکیبات ترپنی تحت تأثیر تیمارهای مختلف منگنز و ارتباط ان با بیان ژن لیمونن سینتاز در زیره سبزدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
74دریافت فایل PDF مقالهتفکیک سویه های سیائوباکتری دارای هتروسیست از سویه های فاقد هتروسیست در بررسی فیلوژنتیکی با استفاده از تکنیک PCR از ناحیه ژنی 16S Rrnaدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
75دریافت فایل PDF مقالهبررسی فعالیت آنزیم های نوکلئاز SSP در ریشه ارقام متحمل و حساس گندم تحت تنش شوریدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
76دریافت فایل PDF مقالهآنالیز فیلوژنتیکی ژن ACO و دیگر اکسیدوردوکتازهادوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
77دریافت فایل PDF مقالهخصوصیات ساختاری پروتئین بدست آمده از ژن LeACo1دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
78دریافت فایل PDF مقالهDNA بارکدینگ و فیتوپلانکتون ها: شناسایی و مطالعه مولکولی پنج گونه فیتوپلانکتون ساکن در آب های خلیح فارسدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
79دریافت فایل PDF مقالهمطالعه بیولوژیکی و مولکولی جلبک سبز Chlamydomonas sp خلیج فارسدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
80دریافت فایل PDF مقالهتأثیر منگنز بر بیانژن لیمونن سینتاز در زیره سبز(Cuminum cyminum L.)دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
81دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثرات سیلیکون در مراحل رشدی مختلف میزان پروتئین کل، اسمولیت پرولین و فعالیت آنزیم ضد اکسیده کاتالاز در یک ژنوتیپ تریتیاله تحت تنش خشکیدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
82دریافت فایل PDF مقالهاثر سیلیکون در مراحل رشدی مختلف بر محتوای نسبی آب، پروکسید هیدروژن، تنظیم کننده گلایسین بتائین و آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در تریتیکاله تحت تنش خشکیدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
83دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنش خشکی درمرحله جوانه زنی دولاین جو بدون پوشینه Hordeum vulgar subsp. Vulgarدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
84دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی خصوصیات فیزیولوژیکی دولاین جو بدون پوشینه Hordeum vulgar subsp. Vulgar تحت تنش خشکی با استفاده ازپلی اتیلن گلیکول PEGدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
85دریافت فایل PDF مقالهتولید ریشه افشان برای افزایش تروپان آلکالوئیدها در گیاه بنگدانه در شرایط درون شیشهسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
86دریافت فایل PDF مقالههمسانه سازی ژن کلوکزاکسیداز در پلاسمید Pbi121 و انتقال آن به اگروباکتریومسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
87دریافت فایل PDF مقالهاندام زایی و کالوس زایی در گیاه بنگدانه تحت تأثیر تیمارهای هورمونیسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
88دریافت فایل PDF مقالهمحیط کشت GNH محیطی مطلوب برای پرآوری پسته قزوینی در شرایط درون شیشهسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
89دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر گلوکونات کلسیم بعنوان منبع کلسیم در محیط کشت DKW روی نوساقه زایی پسته پایه قزوینیسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
90دریافت فایل PDF مقالههمسان سازی و بررسی ویژگی‌های فیزیکو شیمیایی و ساختاری ژن gchI کد کننده آنزیم گوانوزین تری فسفات سیکلوهیدرولاز I از گوجه‌فرنگی رقم مموری 1سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
91دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنش خشکی روی جوانه زنی دو رقم جوسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
92دریافت فایل PDF مقالهانگشت نگاری ارقام پسته ایرانی با استفاده ازنشانگرهایRAPDیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
93دریافت فایل PDF مقالههمسانه سازی ژن گلوکز اکسیداز قارچ پنی سیلیومیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
94دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش سیلیکون درتوانایی دفاعی گیاه جو دربرابرتنش خشکی درمراحل نموی مختلفیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
95دریافت فایل PDF مقالهبررسی روابط خویشاوندی ژن ACO1 گوجه فرنگییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
96دریافت فایل PDF مقالهپاسخ های ضداکسندگی درمراحل مختلف رشدگیاه کلزا Brassica napus تحت تاثیر تنش کلرید کادمیومیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
97دریافت فایل PDF مقالهانتقال ژن تیوردوکسین (VvTrxh) h ازگیاه انگوررقم بیدانه سفید به باکتری Agrobacterium tumefaciensیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
98دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرمقادیر مختلف کلرید کادمیم برمیزان کلروفیل پروتئین محلول کل و فعالیت آنزیم های ضداکسنده درکلزا brassica napusیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
99دریافت فایل PDF مقالهالقای کالوس و باززایی گیاهچه درکشت بافت آنتوریومیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
100دریافت فایل PDF مقالهبررسی تایر الیسیتورهای جاسمونات و متیل جاسمونات بر میزان بیان ژن عامل آنزیم تروپینون ردوکتاز I در گیاه بنگدانه (Hyoscyamus niger)ششمین کنگره علوم باغبانی ایران1388
101دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر الیسیتورهای جاسمونات و متیل جاسمونات بر بیان ژن عامل آنزیم تروپینون ردوکتاز IIدر گیاه بنگدانه (Hyoscyamus niger)ششمین کنگره علوم باغبانی ایران1388
102دریافت فایل PDF مقالهبررسی تیمارهای ضدعفونی و ریز نمونه کاج مطبق در کشت بافت (Araucaria heterophylla)ششمین کنگره علوم باغبانی ایران1388
103دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تیمارهای مختلف هورمونی در ریزازدیادی Anthurium andreanum cv Tennesseeششمین کنگره علوم باغبانی ایران1388
104دریافت فایل PDF مقالهاستخراج بهینه شده RNAی کل از بافت های مختلف گیاه انگور در مقیاس کوچکششمین کنگره علوم باغبانی ایران1388
105دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر نوع ریز نمونه در میزان پینه زایی Anthurium andreanum cv Tennesseeششمین کنگره علوم باغبانی ایران1388
106دریافت فایل PDF مقالهکلون گردید تا در تحقیقات آتی بتوان آنرا به گیاه انگور انتقال داد و اثرات آنرا بر روی نرم شدگی حبه انگور مطالعه نمود.ششمین کنگره علوم باغبانی ایران1388
107دریافت فایل PDF مقالههمسانه سازی ژن بتا- گالاکتوزیداز، عامل تخریب دیواره سلولی در انگورششمین کنگره علوم باغبانی ایران1388

مقالات رحیم حداد در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهبیان متفاوت ژن لیمونن سینتاز در اندام ها و مراحل نموی زیره سبز (Cuminum cyminum L.)مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1390
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش ژن گلوتامین سینتتاز طی مراحل رشد کلزا تحت شرایط تنش خشکیپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1389
3دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تاثیر پکتین، نوع محیط کشت و تنظیم کننده های رشد گیاهی در ازدیاد پایه هیبرید ۶۷۷GF در شرایط درون شیشهفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1389
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مقایسه خصوصیات بیوشیمیایی، ساختار مولکولی و روند تکامل ژنتیکی دو آیزوفرم تیوردوکسین نوع h از گیاه انگور عسکری (Vitis vinifera L. cv. Askari)فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1389
5دریافت فایل PDF مقالهپاسخ ریزنمونه های انگور رقم بی دانه سلطانی به محیط های کشت مختلف دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1387
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنش کم آبی بر نحوه فعالیت آنزیم های ضد اکسنده در مراحل رشد زایشی گیاه جو (.Hordeum vulgare L)دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1387
7دریافت فایل PDF مقالهپاسخ ریزنمونه های انگور رقم بی دانه سلطانی به محیط های کشت مختلف فصلنامه علوم آب و خاک1387
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنش کم آبی بر نحوه فعالیت آنزیم های ضد اکسنده در مراحل رشد زایشی گیاه جو (.Hordeum vulgare L)فصلنامه علوم آب و خاک1387
9دریافت فایل PDF مقالهStudy the effect of heavy metals and Nano TiO2 on stevioside and Rebadioside A production in <i>Stevia rebaudiana</i> Bertoni hairy rootsژنتیک و اصلاح نژاد ایران1398
10دریافت فایل PDF مقالهMolecular study of mollusca in Bandar Lengeh using <i>18S rRNA</i> geneژنتیک و اصلاح نژاد ایران1398
11دریافت فایل PDF مقالهطراحی بیوانفورماتیکی و ساخت کاست ژنی دربردارنده‌ی ژن‌های blf1، ctxB و stxBمجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور1399
12دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سیلیکون بر میزان بیان ژن پراکسیداز و صفات ریخت‌شناسی گیاه جو تحت تنش خشکیفصلنامه سلول و بافت1394
13دریافت فایل PDF مقالهالقای ریشه های مویین به کمک Agrobacterium rhizogenes در گیاه دارویی گل گاوزبان خوزستانی (Echium khuzistanicum)فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1399
14دریافت فایل PDF مقالههمسانه سازی و بررسی روابط تکاملی یک آنزیم اکسیدو ردوکتاز در مسیر تولید هورمون اتیلنفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1394
15دریافت فایل PDF مقالهمطالعه افزایش بیان ژن فعال کننده پلاسمینوژن بافتی با استفاده از روش سرکوبی خاموشی ژن به کمک پروتئین P۱۹فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1395
16دریافت فایل PDF مقالهواکنش ضد اکسندگی متفاوت چهار ژنوتیپ جو (Hordeum vulgare L.) به کمبود آبفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1392
17دریافت فایل PDF مقالهاثر آنتی اکسیدانی برخی القا کننده های نوساقه زایی و ریشه زایی درپسته (Pistacia vera ،پایه های رویشی قزوینی و UCB-1)در شرایطدرون شیشهدوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی1392
18دریافت فایل PDF مقالههمسانه سازی، شناسایی و بررسی خصوصیات بیوشیمیایی و روند تکامل ژنتیکی یک ژن تیوردوکسین h از گیاه انگور بیدانه سفیدفصلنامه علوم باغبانی ایران1391
19دریافت فایل PDF مقالهتأثیر محیط کشت ریزنمونه و سیتوکینین های مختلف در ریزازدیادی کاج مطبق (.Araucaria excelsaR)دوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی1394
تاریخ ایجاد رزومه: 19 بهمن 1399 - تعداد مشاهده 169 بار

نمودار سالانه مقالات رحیم حداد طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با رحیم حداد


به اشتراک گذاری صفحه رحیم حداد

پشتیبانی