آقای دکتر عباسعلی بهاری اردشیری

Dr. Abasali Bahari Ardeshiri

Researcher ID: (236327)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

عباسعلی بهاری اردشیری فرزند قاسم‌علی (متولد ۱۳۲۸ در ساری) نماینده دوره‌های اول و دوم مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه ساری بوده‌است. بهاری عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و در حال حاضر صاحب امتیاز باسابقه‌ترین روزنامه شمال کشور یعنی بشیر است. وی دارای دکترای زبان و ادبیات عرب از دانشگاه تهران است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران